อลูมิเนียมปกคอลัมน์

ฝาครอบอลูมิเนียมคอลัมน์ เป็นผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นไฮเทคซึ่งเกิดขึ้นจากแม่พิมพ์หลายชุดและขัดผ่านกระบวนการที่สวยงามนับสิบ กระบวนการทั้งหมดจะต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพพื้นผิวของฝาครอบอลูมิเนียมคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้านทานไฟที่ดีเยี่ยม, ความต้านทานความชื้น, ความต้านทานการกัดกร่อนและคุณสมบัติอื่น ๆ