เพดานเชิงเส้นรูปตัว H ปิด

ผลิตภัณฑ์เพดานเชิงเส้นรูปตัว Hสามารถสมดุลในแง่ของแนวคิดความงามของโครงสร้างการรวมกันการใช้งานสีพื้นผิวผลการติดตั้งและอื่น ๆ ในขณะที่ให้เล่นเต็มความเชี่ยวชาญของนักออกแบบ, มันสมบูรณ์สามารถแสดงจินตนาการอนันต์ของนักออกแบบ, จึงสร้างที่ไม่ซ้ํากัน, รูปแบบร่วมสมัย, และได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่ของการออกแบบความงาม.