แผงรังผึ้งอลูมิเนียมอะโนไดซ์

นักออกแบบกําลังพยายามหาวัสดุชนิดใหม่ที่จะใช้ในการออกแบบของพวกเขา วัสดุนี้ต้องปรับปรุงการทํางาน, ลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ทําให้การออกแบบที่สะดุดตามากขึ้น, และสร้างช่องว่างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและอุปกรณ์เสริม.