เพดานแบบผสมแบบลึก

เพดานแบบผสมแบบลึก มีผลสามมิติที่แข็งแกร่งและสะท้อนความรู้สึกหลายชั้นของพื้นที่ ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะทางเทคนิคทั้งหมดของเพดานอลูมิเนียมของ