อลูมิเนียมแผงดูดซับเสียงพรุน

โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ปั๊มโดยใช้มาตรฐานอลูมิเนียมมาตรฐานอลูมิเนียมแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงเป็นวัสดุฐานโดยใช้ข้อกําหนดที่แตกต่างกันหรือรูปแบบของกระบวนการเจาะเพื่อตกแต่งแผงอลูมิเนียมสามารถบรรเทาความดันที่เกิดจากชนิดปิด looming เปิดการรับรู้ของพื้นที่ภาพ