อลูมิเนียมที่มีรูปทรงพิเศษเพดานยุ่งเหยิง

เพดานอลูมิเนียมที่มีรูปร่างพิเศษ สามารถปรับความสูงภาพของบ้านและสามารถซ่อนท่อและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่สัมผัสที่ด้านล่าง เพื่อนร่วมงานยังสามารถแนะนําแสงหรือกลางวัน