เพดานเชิงเส้นรูป G

เพดานเชิงเส้นรูป G แตกต่างจากเพดานแบบดั้งเดิม มันทําจากอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูง, ความแม่นยําการประมวลผลและขึ้นรูป, และให้ความมั่งคั่งของตัวเลือกสี. เพดานเปิดสร้างรูปร่างที่สวยงามและใจกว้างและพื้นที่สีที่แตกต่างกัน