เพดานเซลล์เปิดรวมกัน

การรวมกันช่วงเพดานเซลล์เปิด ผ่านแนวคิดของกระจังอลูมิเนียมแบบดั้งเดิมผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ซ้ํากันของนักออกแบบและการออกแบบตะแกรงรวมกันที่สะดวกมากขึ้นสําหรับการบํารุงรักษาและการติดตั้ง ตะแกรงรวมกันเป็นการรวมกันของกระจังกระดูกหลักและกระจังกระดูกเพิ่มเติม. ด้วยการติดตั้งระบบที่มีความยืดหยุ่น, รวมตะแกรงเพดานสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เช่นแสง, ร้านอากาศ, เครื่องปรับอากาศและการฉีดพ่น, ซึ่งอํานวยความสะดวกในการบํารุงรักษาและการปรับปรุงของอุปกรณ์ด้านบนโดยไม่ต้องเครื่องมือพิเศษสําหรับการติดตั้งและถอดชิ้นส่วนของ เหมาะสําหรับบาร์อาคารพาณิชย์อาคารบริหารสนามบินรถไฟใต้ดินฯลฯ