แผงเพดานอลูมิเนียมโค้ง

แกะสลักศิลปะอลูมิเนียมเพดาน ใช้เทคโนโลยีการตัดกลวงซึ่งมีการตัดได้อย่างแม่นยําในขณะที่รักษาพื้นผิวที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการการออกแบบด้วยความแม่นยําสูง เมื่อตัดในสภาพเย็นก็ไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนรูปและพื้นผิวการตัดเรียบและปราศจากครีบและตัดตกค้าง