ไม้ลายไม้โค้งเพดานอลูมิเนียมสแควร์

ไม้ลายไม้โค้งเพดานอลูมิเนียมสแควร์จะขึ้นอยู่กับการออกแบบความต้องการของโครงการที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้อุปกรณ์การประมวลผลความแม่นยําของเราผ่าน blanking, leveling ตัด, อาร์ลูกกลิ้งเชื่อมขัดและการถ่ายโอนความร้อนเมล็ดไม้และการประมวลผลที่ซับซ้อนอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างสามารถเพิ่มบุคลิกภาพและการแสดงออกของการออกแบบโครงการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ