เพดานอลูมิเนียม

เพดานอลูมิเนียมเป็น เพดานเปิดทําจากตารางหลักและซี่โครงเสริมข้ามแนวตั้งและแนวนอนและรวมกับหน่วย สีทั่วไปเป็นสีขาวและสีดํา สีอื่นๆที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการ, และแม้กระทั่งสองหลักและกระดูกเสริมของ สียังเป็นไปได้และสีที่แตกต่างกันตรงกับลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน