แร่ขนอลูมิเนียมคอมโพสิตกระเบื้อง

กระเบื้องอลูมิเนียมคอมโพสิตขนแร่ เป็นพลังงาน- ประหยัดและสิ่งแวดล้อม- มิตรวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยบริษัทของเราบนพื้นฐานของการแนะนําขั้นสูงทั่วโลกแนวคิดคาร์บอนต่ําและเทคโนโลยีของ ผลิตภัณฑ์รวมข้อดีของแผ่นอลูมิเนียมและคณะกรรมการขนสัตว์แร่และเอาชนะข้อบกพร่องของมัน อลูมิเนียมแผ่นใยแก้วที่ทําจากอลูมิเนียมคณะกรรมการโลหะผสมแมงกานีส, คณะกรรมการขนแร่และอลูมิเนียมฟอยล์กระดาษ