อลูมิเนียมรูปตัวยูเพดาน

เพดานรูปตัว U อลูมิเนียม สามารถปรับความสูงของภาพของบ้านและสามารถซ่อนท่อและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่สัมผัสที่ด้านล่าง ในเวลาเดียวกันก็ยังสามารถแนะนําแสงหรือแสง มีมุมมองเปิดระบายอากาศระบายอากาศและเส้นของมันสดใสและเรียบร้อยมีระดับที่ชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายสไตล์ที่ทันสมัยที่ชัดเจนติดตั้งง่ายและถอดชิ้นส่วนได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่นิยมในตลาดตกแต่งในช่วงปีที่ผ่านมา