หยดอลูมิเนียมเพดานหน้าจอ

ฝ้าเพดานหน้าจออลูมิเนียมหยด เป็นชุดเพดานแบบหล่นรูปที่มีลักษณะเฉพาะเต็มไปด้วยรสชาติที่ทันสมัยและรูปร่างที่สมบูรณ์แบบทําให้ผลการตกแต่งที่แปลกใหม่มากขึ้น