เลียนแบบหินอลูมิเนียมบานหน้าต่าง

หลังจากการสํารวจการวิจัยและพัฒนาและการปฏิบัติเราได้พัฒนา แผงอลูมิเนียมหินเทียม สําเร็จด้วยกระบวนการฉีดพ่นสําหรับสีฟลูออโรคาร์บอน ลักษณะสอดคล้องกับสีของวัสดุหินอ่อนธรรมชาติและสีรูปแบบสามารถออกแบบด้วยตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของตลาดและบรรลุผลการออกแบบที่เหมาะ