เพดานเชิงเส้นทนลม C รูป

เพดานเชิงเส้นที่มีรูปทรง C เป็น นวนิยายในโครงสร้างใจกว้างในการออกแบบและทําความสะอาดโดยรวม มันสมบูรณ์สามารถแสดงความคิดของนักออกแบบ, และนวนิยายและโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกร่วมสมัย. มันเป็นลักษณะพื้นผิวของบอร์ดในแนวตั้งและตรงหนาแน่นโครงสร้างที่มั่นคงเส้นที่เรียบง่ายและสดใสและการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น มันสามารถผลิตความหลากหลายของฟิล์ม, การฉีดพ่น, เจาะและชุดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ, เหมาะสําหรับการติดตั้งในร่มและกลางแจ้ง