กระสุนอลูมิเนียมรูปทรงเพดานงงง

เพดานรูปกระสุนอลูมิเนียม สามารถทําให้พื้นที่ยาวระยะทางปรากฏกว้างขวางมากขึ้นเพื่อให้พื้นที่ที่มีรูปร่างยาวไม่รู้สึกคับแคบเพราะระยะทางที่เรียบง่ายและไม่แบนแสงเพียงพอและสั่งซื้อและทําให้พื้นที่เต็มรูปแบบของแฟชั่น