อลูมิเนียมดูดซับเสียงแผงรังผึ้งอะคูสติก

บริษัทของเราพัฒนา เสียงอลูมิเนียมดูดซับแผงรังผึ้งอะคูสติก ตามทฤษฎีของไมโคร- คณะกรรมการพรุนดูดซับเสียงและแผ่นบางเสียงสะท้อนดูดซับของ หลังจากการทดสอบโดยหน่วยงานเผด็จการแห่งชาติค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึมเสียงเฉลี่ยของวัสดุที่เป็น NRC จาก 0.8 ถึง 0.98 และทนไฟถึง B1 ไปไม่ติดไฟ Class A เป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัสดุดูดซับเสียง