ที่กําหนดเองทําเพดานอลูมิเนียม

เพดานอลูมิเนียมที่กําหนดเองหมายถึง ผลิตภัณฑ์เพดานโลหะที่มีรูปร่างแผ่นผิดปกติมากหรือมีพื้นผิวโค้งที่ซับซ้อนซุปเปอร์ยาวและแผ่นซุปเปอร์กว้างขนาด มีขั้นตอนการประมวลผลจํานวนมากและกระบวนการมีความซับซ้อนมาก มันต้องใช้แรงงานที่มีทักษะและอุปกรณ์ความแม่นยําเพื่อให้มัน. อัตราส่วนต้นทุนการผลิตสูงกว่าผลิตภัณฑ์เพดานโลหะธรรมดา เพดานอลูมิเนียมวีเนียร์รูปพิเศษมีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นและการแสดงออกที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถแสดงแนวคิดการออกแบบส่วนบุคคลของสถาปนิกได้อย่างเต็มที่