รูปร่างอลูมิเนียมเพดานหน้ากระดาษ

รูปร่างอลูมิเนียมเพดานแผ่นกั้น รูปตัววีอย่างเต็มที่ประกอบด้วยปัจจัยตกแต่งต่างๆในสถานที่สาธารณะ, พิจารณาความต้องการในทางปฏิบัติและภาพ, ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเรื่องง่ายที่จะติดตั้ง, และวัสดุที่มีความแข็งแรงของ มันสามารถสร้างรูปแบบที่ไม่ซ้ํากันกับโคมไฟต่างๆและอุปกรณ์ดับเพลิง, หรูหราและง่ายมันแสดงให้เห็นบรรยากาศ, ดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายของ